Beschrijven en Waarderen

Onze functiebeschrijvingen maken we op één A4, met aan de voorkant de verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie, in- en externe contacten en op de achterkant de talenten en kennis en vaardigheden. Eén overzichtelijk A4 met alle essentiële informatie.

We zullen de beschrijving zo maken dat deze ook voor andere HRM en HRD-activiteiten kunnen worden gebruikt.

Vakprofielen

Welke Kennis en Vaardigheden hebben uw mensen nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren?

Een Vakprofiel beschrijft de benodigde kennis die in de verschillende stadia van het werk nodig is. In een Normprofiel krijgt deze kennis een niveau en wordt verder verdeeld in Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis.

Lees meer, download de flyer en bekijk de voorbeelden.

Talent en Motivatie

Iedere organisatie heeft werknemers die met elkaar taken verrichten om de organisatieresultaten te behalen. Met een TMA analyse kom je achter de drijfveren, talenten en competenties van de medewerkers.

Bekijk de FUWA systemen