Behouden van kwaliteit!

Kwaliteitssystemen zijn uitgangspunt.

Een van de uitdagingen van je kwaliteitssysteem: Hoe bepaal je het goede niveau van functioneren van je medewerkers. En direct daarna: hoe stel je éénduidig vast welke acties je daarvoor onderneemt?

Als je medewerker net van school komt dan weet je één ding zeker: het diploma garandeert een basisniveau waarmee hij in de functie kan starten. Maar dan begint je interne leertraject: het opbouwen van bedrijfsspecifieke kennis over procedures, werkwijzen, protocollen, apparaat- en procesgebonden kennis en nog veel meer…. Dat hele kennis, vaardigheids- en competentiemanagement roept -zeker voor een kleine HR-afdeling- veel werk en veel vragen op: Wanneer weet je of het inwerken klaar is? Mist er nog kennis? Zijn alle stappen van het inwerkplan doorlopen? Zijn de vereisten wel helder? Op papier klopt alles natuurlijk maar… wordt de gewenste ontwikkeling in de eerste maand goed in de gaten gehouden of schiet dat er wel eens bij in?

En hoe weet je of de vereiste kennis actueel is?

Jarenlange ervaring is natuurlijk geweldig maar te veel op routine draaien geeft weer kans op slordigheid fouten.

In je kwaliteitssysteem leg je vast op welke manier je het vereiste niveau van bekwaamheid meet en borgt. Via externe opleidingen en behaalde certificaten is één indicator. Maar hoe toets je het werken volgens de eigen protocollen en dan op zo’n manier dat het zowel voor de beginnende, gevorderde en (te) geroutineerde medewerkers een interessante uitdaging blijft. En wie toetst wie, hoe bouw je objectiviteit in? En last but not least: hoe toon je aan dat dit alles in de praktijk ook echt goed en soepel werkt?
Voor een laboratorium, waar ik nu over spreek, geldt dat er wereldwijd ISO-normen toegepast moeten worden (voor ons: ISO 15189 en ISO 22870) om de vereiste kwaliteit te toetsen.

Gemakkelijk hanteerbaar

Voor mij is de uitdaging vooral om een toets-systeem te maken dat medewerkers graag gebruiken, omdat het open, eerlijk, uitdagend is. Het moet voor alle betrokkenen ook nog eens makkelijk actueel te houden zijn.

Ik ga de komende maanden aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw toets-systeem, samen met de medewerkers van een laboratoriumorganisatie. We gaan de methode en inhoud van de kennis- en vaardigheidstoets opstellen en zorgen voor een breed draagvlak. Centraal staat het opbouwen van een bestand van goede toetsvragen.

In mijn volgende blog laat ik de stand van zaken weten, maar als je ondertussen al vragen hebt, kun je natuurlijk altijd rechtstreeks contact opnemen!
Dat kan via mail: frits@symion.nl, of telefonisch: 06-4644 0934

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *