Het maken van een functiebeschrijving is een complex proces. Het gaat immers om meerdere en uiteenlopende doelen:

  • Adequate beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Inzicht geven in processen en rollen in de organisatie
  • Indelen van functies in een waarderingssysteem
  • Koppeling van de indeling aan salariëring
  • Beschrijven van het benodigde kennisniveau
  • Een beeld geven van de benodigde competenties en vaardigheden
  • Een basis vormen voor in- en doorstroom en employability
  • Bieden van een anker voor het kwaliteitssysteem

Daarnaast moeten de beschrijvingen voor zowel de organisatie a;s voor de medewerker aantrekkelijk zijn om mee te werken; geen lange opsommingen maar compacte en éénduidige beschrijvingen waarin de benodigde informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd.

De Symion beschrijvingen bieden de basisinfo op één pagina, de ontwikkelgrafieken op een tweede pagina en een indelingslegitimering op een derde pagina (indien vereist). Op papier betekent dat twee tot drie kantjes A4. Maar uiteraard leveren wij de beschrijvingen ook digitaal zodat u deze in het HR-systeem kunt integreren.