Effectief competentiemanagement

Als onderdeel van de Symion-dienst Organisatieontwikkeling ga ik deze keer in op het onderwerp Competentiemanagement, meer specifiek hoe je dit kunt vormgeven in een organisatie.

Algemeen

Organisaties moeten, om succesvol en duurzaam te kunnen zijn, inspelen en anticiperen op de economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de daardoor veranderende markteisen. Op basis hiervan kan een organisatie haar doelstellingen bepalen, de organisatie inrichten, functies afstemmen op deze doelstelling en vervolgens medewerkers begeleiden naar een adequate functievervulling.

Om de gewenste ontwikkeling van de medewerkers blijvend te kunnen afstemmen op deze continue veranderingen kan de organisatie gebruik maken van competentiemanagement, met als ondersteunend instrument een competentiematrix. Dit is een model dat de afwijkingen aangeeft tussen de vereiste en aanwezige houdingsaspecten en kennis en vaardigheden, met als doel deze afwijking op te heffen door middel van een bepaald ontwikkelingstraject (opleiding en coaching). Het doel is om de medewerkers zodanig te managen/begeleiden dat zij optimaal presteren. Dit vraagt, naast het hebben van een stuk gereedschap (een competentiematrix), vaardige leidinggevenden die een dergelijk proces kunnen sturen, zowel vanuit hun kennisniveau als vanuit hun competenties op dat gebied. Symion beschikt over consultants en instrumentarium die een dergelijke aanpak in een organisatie kunnen implementeren en coachen.

Wat is een competentiematrix en wat kun je ermee?

De competentiematrix bestaat uit één algemene matrix (met een bijbehorend woordenboek) waarop kennis- en vaardigheidsterreinen en alle essentiële houdingsaspecten voorkomen die binnen het bedrijf, of een onderdeel/team daarvan, vereist zijn. Alle medewerkers moeten hieraan “gespiegeld” worden. Hierdoor verkrijg je inzicht in de specialismen van de medewerkers, die we natuurlijk optimaal willen benutten. Tevens geeft de competentiematrix inzicht in de minder of niet ontwikkelde kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de medewerkers, die naar behoefte ontwikkeld en/of geoptimaliseerd kunnen worden.

Voor iedere functie wordt een norm ontwikkeld, een referentie, waarin per ontwikkelingsaspect (op het gebied van kennis, vaardigheid en houding) is vastgesteld waaraan een medewerker in die functie zou moeten voldoen. Deze referentiefunctie geeft dus weer hoe wij maximaal tegemoet kunnen komen aan de (toekomstige) eisen en wensen van onze klanten, met andere woorden; aan welke verwachting moet worden voldaan. Dit alles is gebaseerd op de visie zoals deze in het strategische plan is aangegeven. De individuele analyse maakt duidelijk welke kennis-, vaardigheden- en houdingsaspecten aanwezig zijn en welke nog verder ontwikkeld moeten worden.

Een voordeel van de competentiematrix is verder dat iedere medewerker gespiegeld kan worden aan hiervan afgeleide, op andere functies gerichte competentiematrices. Hierdoor kan een bepaald kennisgebied worden ingevuld door iemand die op dat moment werkzaam is in een andere discipline. Dit leidt tot een grotere flexibiliteit (multi-inzetbaarheid).

Ontwikkelingstraject

Vanuit de ingevulde competentiematrices kun je op een eenvoudige wijze een operationeel ontwikkelingstraject afleiden. Dit traject kan bestaan uit interne of externe coaching, training, opleiding etc. Tevens stelt de competentiematrix informatie beschikbaar voor beoordelings- en functioneringsgesprekken. De leidinggevende krijgt, met behulp van de competentiematrix, op deze wijze inzicht in de aspecten waarop hij zijn medewerker moet beoordelen, coachen en/of opleiden.

Een ideaal instrument dus waarvoor Symion consultants over de kennis en vaardigheid beschikken om dat ook in uw organisatie te introduceren en daarmee onderscheidend te worden in de markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *