Functie of Vak? (deel 2)

Vakprofielen Deel 2

De eerste Vakprofielen zijn gemaakt waarmee ongeveer 80% – 90% van het IT personeel een Vakprofiel kreeg. Zie ook Deel 1.

Voordat de invoering plaats kon vinden waren nog uitgebreide gesprekken noodzakelijk met de ondernemingsraden over het doel, nut en noodzaak van de Vakprofielen. Van nut en noodzaak waren de ondernemingsraden snel overtuigd en bleef het doel over. Uiteraard wilde de ondernemingsraden weten wat de plannen met de Vakprofielen waren.

Het doel is het vakgericht ontwikkelen van medewerkers in de ontwikkelrichting van de organisatie. Met dit uitgangspunt stemde de OR in en kon worden overgegaan tot de koppeling van de Vakprofielen aan de (IT)-medewerkers.

Iedere medewerker een Vakprofiel

Voorbeeld Vakprofiel Programmeur

Voorbeeld Vakprofiel

 

Het toekennen van de Vakprofielen aan de IT-medewerkers was niet zo moeilijk. De profielen waren immers gemaakt met hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het achterhoofd. Na het koppelen van Vakprofiel aan de functiehouder, was het een kwestie van het bepalen van de niveaus van de verschillende kennisgebieden.

De niveaus kunnen worden afgeleid van de beschrijvingen die voor ieder niveau bepaald zijn.

Omdat dit een redelijk eenduidige manier is van het meten en toekennen van de gewenste niveaus, was hier doorgaans weinig discussie over. Daar waar het niveau afweek van het gewenste niveau, werd het bijbehorende opleidingsplan geraadpleegd om te zien welke opleiding of welke ervaring gevolgd of opgedaan zou moeten worden om op het gewenste niveau te komen.

Deze opleiding of ervaring wordt opgenomen in het persoonlijk ontwikkelplan (POP) en daarmee is bewaking van de voortgang gewaarborgd.

In deel 3 ga ik in op het strategisch opleidingsplan dat op basis van deze Vakprofielen opgezet kon worden.

Fernando Estarippa, Recruiter en Business Analist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *