Moeten organisaties echt veranderen?

Veranderen is de norm

Sommigen zeggen van deze tijd: de enige constante is ‘verandering’. Wij denken dat dit in veel gevallen waar is. Het leven van mensen verandert bijvoorbeeld met de komst van technische mogelijkheden. Daar komt nog eens bij dat door die technische mogelijkheden andere manieren ontstaan om te produceren. Nieuwe methoden of gebruiken nemen de oude over. Nieuwe kansen benutten gaat dus gepaard met het loslaten of loskomen van de gevestigde orde. De worsteling van deze overgang manifesteert zich vaak tussen jonge en oude generaties. Jonge mensen kijken heel anders tegen werk en leven aan dan de oudere generatie. Jonge mensen leven meer dan ooit in het nu. De oudere generatie zou zich dit goed moeten realiseren.

Bedrijven moeten wel degelijk mee-veranderen.

Het veranderen van technologie en het ontstaan van nieuwe inzichten over organiseren en management maken het voor organisatie mogelijk, of beter noodzakelijk mee te veranderen. Door slim gebruik te maken van innovaties neemt de arbeidsproductiviteit (efficiëntie en effectiviteit) toe. Een van de sectoren waar dat amper gebeurt is bijvoorbeeld het onderwijs. Deze branche kent nog sterk traditionele vormen van organiseren. Natuurlijk, er zijn iPad scholen en allerlei digitale technologie wordt volop ingezet. Maar zij vervangen de oude ‘kennisdragers’, boeken en krijtbord.

 Een wezenlijke verandering vindt amper plaats. Of dat nu komt door regeldrift of bezuinigingen van de overheid of door intrinsieke krachten (tradities), doet er voor ons betoog minder toe. Maar voor het gevolg des te meer. Door relatieve stilstand bereik je op een gegeven moment een onacceptabele situatie. Docenten grijpen dan terecht het enig mogelijke aan: ze gaan staken en komen met misschien onbetaalbare eisen, om eindelijk eens een eind aan de ontstane situatie te maken. We kunnen hier niet met droge ogen beweren dat het onderwijs helemaal niet heeft geïnnoveerd. Maar de echte verandering in onderwijsmethoden en bij leerkrachten heeft nog niet breed plaatsgevonden.

Een andere sector waarin je dat ziet is de gezondheidszorg. Ten gevolge van toegenomen regeldruk is het werk ingrijpend veranderd. Een groot deel van de ‘zorgtijd’ gaat op aan administratief werk en er ontstaat een ‘indekkende’ houding. Dit tot wanhoop van gepassioneerde zorgverleners die hun vak, tot hun verdriet, sterk zien veranderen. Dat laatste overigens vaak ook nog ten gevolge van gebrekkige of ontbrekende communicatie. De verplichtingen worden simpelweg over hen uitgestort.

Wat zie je in niet veranderende bedrijven?

In deze beide sectoren zie je dat er nauwelijks aandacht voor de uitvoerende professional is of was. Laat staan voor moderne mogelijkheden om hen in dat aanpalende werk te ondersteunen.

Bij veel van de mensen in het onderwijs of in de zorg merken we een zekere verzuring, temeer bij mensen die aan het eind van hun werkzame leven zijn aanbeland. Dat is te begrijpen, omdat het voor hen niet makkelijk of zelfs onmogelijk is om nog te veranderen. Hun kansen zijn verkeken!? Bij jongere mensen merk je dat ook, met als ongewenst gevolg dat ze de sector verlaten. Zeker als de arbeidsmarkt hen mooie alternatieven te bieden heeft. We hoeven hier niet uit te leggen, dat daardoor genoemde sectoren minder aantrekkelijk worden voor starters.

Wat moeten of kunnen bedrijven dan doen?  

Om te beginnen zal men zich in de top van bedrijven bewust moeten worden van de veranderende maatschappij en van de innovatieve mogelijkheden. En daar gebruik van maken, zonder (voor)oordeel. Vroeger was niet alles beter!

Ten tweede is het uiterst belangrijk aandacht te geven aan de mensen die het werk doen. Neem hen mee in de noodzakelijke veranderingen. Stort veranderingen niet over hen uit en laat hen meedenken in de oplossingen. Ze zijn niet achterlijk! Maak ze deelgenoot. Zij zien als medewerker ‘in’ de organisatie vaak eerder wat het management ‘aan’ de organisatie zou moeten of kunnen veranderen. Wel is het van belang dat je vanuit ‘de lijn’ duidelijk bent over de richting waarin je als organisatie ‘moet’ veranderen. 

Wij kunnen je helpen

Leidinggevenden en directieteams staan voor immense uitdagingen. Vraagstukken die niet eerder in studieboeken zijn aangeboden of in trainingen behandeld. Je weet niet welke competenties je moet inzetten om dergelijke complexe vraagstukken goed af te handelen. Bovendien heb je een ‘going concern’ te runnen. Ga er maar aanstaan als je daarnaast al die veranderingen gepast aandacht moet geven.

Symion is als geen ander de organisatie die jou en jouw organisatie kan helpen bij dergelijke vraagstukken. Onze ervaren professionals hebben een frisse kijk op organisaties in relatie tot hun veranderende omgeving. Vanuit onze betrokken positie aan de zijlijn zien we passende antwoorden op vragen over doel (bestemming) en proces (de weg).  Wij kunnen ondersteunen in de vorm van interim-management, bewustwordingssessies, het opzetten van een hedendaagse HR-gesprekscyclus, MD-programma’s, vele trainingen, coaching, etc.

Bel ons gerust voor een afspraak om met een bakje koffie te ervaren hoe we kunnen inspireren.
Alex Janssen, Jan Boekestijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *