Producten en Diensten

  1. Ontwikkelen en bouwen van een functiehuis, compleet met alle functiebeschrijvingen, waarderingsdocumenten, talent en competentieprofielen, kennis en vaardighedenprofielen in opdracht van organisaties. Het zijn “turn key”-projecten, klaar voor implementatie in de organisatie.

  2. Onderhoud aan eenmaal opgezette en ingerichte functiehuizen. Symion sluit onderhoudscontracten af na afronding van de bouwfase.

  3. Ontwikkeling van methoden en technieken ter beoordeling/evaluatie van individueel functioneren en presteren en   en begeleiding van de implementatie.

  4. Advies en begeleiding van medezeggenschaps- en ondernemingsraden bij advies- en instemmingsverzoeken inzake functiebeschrijvings- en waarderingstrajecten. MR en OR zijn meestal niet bekend met de werking van de systemen, met de aanpak en de procedures maar ook niet met de mogelijkheden die het opzetten van een nieuw functiehuis de organisatie biedt en de rol die de MR/OR daarbij kan spelen. Symion-adviseurs hebben niet alleen kennis van de systemen en de mogelijkheden maar ook ervaring met het begeleiden en adviseren van MR en OR.

Advies en begeleiding van individuele medewerkers bij bezwaar- en beroepstrajecten. Soms lopen bezwaar- en/of beroepstrajecten al vele jaren zonder uitzicht op oplossing. De Symionadviseur kan de medewerker voorzien van alle informatie en ondersteuning nodig om de zaak te “winnen” maar kan zich ook op verzoek opstellen als deskundig intermediair om tot gedragen oplossingen te komen