Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse (TMA)

In meerdere branches is Symion bezig de functiebeschrijvingen te voorzien van gerelateerde TMA competenties, kennis en ervaringsprofielen en talenten die voor de betreffende functie vereist of gewenst zijn. Hierdoor is het gemakkelijker functies te vergelijken, de verschillen tussen de functies uit te drukken en vooral vast te stellen of medewerkers beschikken over de betreffende competenties, talenten en kennis- en vaardigheidseisen. De TMA objectiveert de vergelijking tussen de eisen van de functie en de geschiktheid van de medewerker en levert harde argumenten om de juiste keus te maken.

 

TMA en Functiebeschrijvingen

Door het gelijktrekken van de competenties in de functiebeschrijvingen met die van de TMA ontstaat er een waterdicht systeem voor werving en selectie, waardering en beloning, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, teamsamenstelling, etc. Door de grote mate van objectiviteit zal willekeur, of verschil van interpretatie door verschillende leidinggevenden achterwege blijven. Zie voor meer informatie over de TMA op deze pagina.