Vakprofielen

Kennis en Vaardigheden

Kennis als basis

Kennis wordt ingedeeld in Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis en wordt beschreven op 4 niveaus

Kennis naar profiel

Kies de benodigde kennisgebieden, ken er niveaus aan toe en creëer het optimale profiel voor de medewerkers

Groeien door de niveaus

De 4 niveaus die aan kennis worden toegekend geven de mate van ervaring, complexiteit en zelfstandigheid weer.

strategisch opleiden

Kennis verkrijg je door opleiding, cursus, "training on the job" of begeleiding door een collega. Leg vast hoe de benodigde kennis kan worden opgedaan

Frequently asked questions

Een Vakprofiel is een profiel dat in termen van Kennis aangeeft wat een medewerker moet weten om zijn/haar vak goed uit te kunnen voeren. De kennisgebieden die we hanteren zijn Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis.

Vakkennis beschrijft de directe kennis die met het vak te maken heeft. Zo moet een automonteur om kunnen gaan met diagnosesystemen.

Businesskennis gaat in op de in het bedrijf aanwezige systemen die niet direct vakgerelateerd zijn. In het geval van de automonteur kan het bijvoorbeeld kennis van ISO zijn, als het bedrijf ISO gecertificeerd is.

Onder Branchekennis verstaan we in dit voorbeeld kennis van personenwagens of bedrijfswagens of kennis van specifieke automerken. 

We onderscheiden 4 niveaus van kennis en in deze niveaus zit een ervaringscomponenten.

Niveau 1 is doorgaans “heeft kennis, maar begeleiding is gewenst”.

Niveau 2 medewerker heeft ervaring en kan de kennis zelfstandig toepassen.

Niveau 3  medewerker heeft veel en brede ervaring met dit kennisgebied en kan in complexere omgevingen werken of met bijvoorbeeld meerdere merken.

Niveau 4 medewerker heeft heel veel ervaring met het kennisgebied en kan anderen begeleiden en trainen op het kennisgebied.

In feite alle kennis die nodig is om het vak uit te kunnen voeren.

Bij de automonteur begint dat bij de voorbereiding (hygiene, veiligheid, millieu), diagnose van het probleem; de analyse van de aanpak; de feitelijke reparatie, keuring of onderhoud met kennis van vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen; de nabewerkingen als afmelden bij keuring, tijdregistratie en onderdelen voor facturatie; schoon achterlaten van het voertuig en afmelden bij chef werkplaats.

We gaan hierbij dus langs alle fases van het werk en beschrijven de kennis die voor dat stadium van belang is.

Vakprofielen® is een gedeponeerde merknaam